ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดลอกวัชพืชและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ บริเวณแนวคลองบอนใหญ่ หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ: