ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการสภาฯ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ:
PDF.js viewer
Current View