ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นิลเพชร ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ: