ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ตามการโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ:
PDF.js viewer
Current View