ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติฯ เรื่องการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ:
PDF.js viewer
Current View