ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องปั่นไฟ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเวลา ๑ วัน ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ:
PDF.js viewer
Current View