ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนวัดนิลเพชร โรงเรียนวัดบัวปากท่าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ:
PDF.js viewer
Current View