กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประจำปี 2564

นางสาวสุชาดา โพธิ์จักร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร พร้อมด้วยพนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) 9 ธันวาคม 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร