กิจกรรมประชาสัมพันธ์ No Gift Policy

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565 นายจรัณ วงศ์วาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร พร้อมด้วยพนักงาน ข้าราขการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ No Gift Policy งดให้ งดรับ ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่างๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร