การติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วยวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายอนุชา ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน ได้ติดตามการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วยวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ของตำบลนิลเพชร โดยมี นายจรัณ วงศ์วาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร พร้อมทีมปฏิบัติการฯ และผู้นำ เข้าร่วมการตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานฯ ในพื้นที่ตำบลนิลเพชร