จดหมายข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 หมดเขตการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2565 (ตามระยะเวลาใหม่)