การปรับสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ตามโครงการนครปฐมรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ฯ (91 หลัง 91 ปี 91 คน)

องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร ร่วมกับผู้นำชุมชน ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ตามโครงการนครปฐมรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี้พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 "อยู่ดี มีกำลังใจ" (91 หลัง 91 ปี 91 คน) โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซม ฝาบ้าน/พื้นบ้าน/หลังคา ให้กับนางสาวสนม เทพบริบูรณ์ ผู้สูงอายุหมู่ที่ 4 ตำบลนิลเพชร