ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๕๖-๐๐๐๘ และ ๔๘๒-๖๒-๐๐๑๗ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ:
PDF.js viewer
Current View