#วันล้างมือโลก ประจำปี2565 "รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสุขอนามัยของมือ: Unite for Universal Hand Hygiene"