ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นิลเพชร ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ:
PDF.js viewer
Current View