ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าและประตูด้านนอกหน้าอาคารเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นิลเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ:
PDF.js viewer
Current View