ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าพร้อมเอกสารประกอบโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง