ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่าง ตามโครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง