ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาด00เล็ก หมู่ที่ 9 บ้านคลองญี่ปุ่น ตำบลนิลเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ไฟล์แนบ: