ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลนิลเพชรครั้งที่ 1/2563


สภาเด็กและเยาวชนตำบลนิลเพชร จัดการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลนิลเพชรครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดนิลเพชร 
ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม


PDF.js viewer
Current View