ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลนิลเพชรครั้งที่ 2/2563


สภาเด็กและเยาวชนตำบลนิลเพชร จัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลนิลเพชรครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 
ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม


PDF.js viewer
Current View