พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562


PDF.js viewer
Current View