ประชุมสามัญประจำปี 2563

สภาเด็กและเยาวชนตำบลนิลเพชร จัดการประชุมสามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 


PDF.js viewer
Current View