ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลนิลเพชร ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนตำบลนิลเพชร ได้จัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงเรียนวัดนิลเพชร พร้อมชี้แจงการดำเนินงานของสภาเด็กฯ ตั้งแต่ ตุลาคม 2564-สิงหาคม 2565
 

PDF.js viewer
Current View