ข้อมูลการติดต่อ

อบต..jpg 53.7 KB


adress.jpg 1.4 KB
  • ที่อยู่ อบต.นิลเพชร               :  หมู่ที่ 4  ตำบลนิลเพชร  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม  73130 

tel.jpg 1.34 KB
  • โทรศัพท์                             :  034-991526, 063-1515452 
     
fax.jpg 1.48 KB
        
  • โทรสาร                              :  034-991526 ต่อ 104

fb.jpg 1.39 KB
  • Facebook                          :  องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร
                                                  https://www.facebook.com/ninlapet

e-mail.jpg 1.2 KB
  • E-mail                                :   ninlapet2555@gmail.com

gps.jpg 1.35 KB

time.jpg 1.38 KB
  • เปิดให้บริการอยู่                   :   เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)